Secretaris groepsbestuur

Met meer dan 110.000 leden is Scouting de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Verspreid over het hele land bieden maar liefst 1.000 lokale Scoutinggroepen meiden en jongens de kans zich persoonlijk te ontwikkelen door het doen van uitdagende activiteiten. Een geweldige organisatie die functioneert dankzij de inzet van talloze vrijwilligers.

Scouting Duiven is een lokale Scoutinggroep met 80 jeugdleden en 30 kaderleden en vrijwilligers. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging Scouting Duiven, de maatschappelijke positionering en de realisatie van het meerjarenbeleid. Door een bestuurswisseling wordt gezocht naar een opvolger van de secretaris.

Je bezigheden 
In de functie van secretaris van Scouting Duiven en daarmee lid van het groepsbestuur geef je mede sturing aan onze vereniging met als uitgangspunt de actuele toekomstvisie en meerjarenbeleid van Scouting Duiven. Je vormt samen met de voorzitter, de penningmeester en de groepsbegeleider het groepsbestuur en bereidt gezamenlijk de vergaderingen van het groepsbestuur voor. 
Je bent nauw betrokken bij alle onderdelen van de planning- en controlcyclus, zoals het opstellen van het jaarverslag. Als secretaris van het verenigingsbestuur vervul je ook de rol van secretaris van de groepsraad. 

Naast de functie als bestuurder van de vereniging Scouting Duiven ben je ook bestuurder van de Stichting Scouting Duiven. De Stichting Scouting Duiven heeft als doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Je bagage 
Je hebt bestuurlijke vaardigheden of wil deze leren en hebt oog voor sturing en beheersing op hoofdlijnen. Je bent een goede gesprekspartner waar het gaat om het proces van strategiekeuze, uitvoering, bewaking en rapportage. Je hebt verbindende kwaliteiten en bent in staat om op strategisch niveau naar de organisatie te kijken, zonder daarbij belangrijke details over het hoofd te zien. Je voelt de verantwoordelijkheid die het besturen van de jeugd- en jongerenvereniging van Scouting Duiven met zich meebrengt. Je neemt je eigen netwerk mee, waarbij je zoekt naar kansen voor de vereniging. Je kunt goed met zowel vrijwilligers als externe belanghebbenden omgaan. Ook als je denkt niet volledig gekwalificeerd te zijn, ben je nog steeds welkom was om te reageren.

Je beloning 
Er wacht je als secretaris een veelzijdig en uitdagend takenpakket binnen een gedreven team, waar samen de verantwoordelijkheid wordt genomen voor het besturen van de vereniging. Dat levert een unieke ervaring en veel contacten op. Daarnaast werk je samen in een fijn team en is er ruimte voor je eigen ontwikkeling. Nog waardevoller is dat je in deze functie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens bij Scouting.  

Je agenda consequenties 
De vergaderingen van het verenigingsbestuur omvatten minimaal 15 avonden per jaar; die van het Stichtingsbestuur minimaal 2 avonden. Daarnaast neem je deel aan de groepsraad (de algemene ledenvergadering van de vereniging), die 3 donderdagavonden per jaar bijeenkomt en de kick-off, de start van het seizoen. Deze overleggen vinden plaats in Duiven, op de blokhut. 

Ter voorbereiding op de vergaderingen voer je frequent overleg met de voor jou relevante teams en commissies in de organisatie. Daarnaast heb je de mogelijkheid, samen met andere bestuursleden (internationale) evenementen en regio’s te bezoeken.  

Benoemingstermijn 
Je wordt in 2023 voorgedragen in de functie van secretaris tijdens de groepsraad. Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar, herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. In de periode voordat je benoemd wordt bieden we je een introductieperiode aan. In deze periode loop je mee met het bestuur en maak je kennis met de andere bestuursleden en de werkzaamheden.  

Informatie en aanmelding 
Meer informatie over deze vacature is te krijgen bij Dirk Jan Bongers, voorzitter groepsbestuur Scouting Duiven. Dirk is bereikbaar op 06-83698050. Gesprekken met kandidaten vinden in begin 2023 plaats. Daarna volgt een introductieperiode alvorens er een definitieve voordracht aan de groepsraad van het voorjaar 2023 wordt gedaan.  

Vrijwilliger bij Scouting Duiven 
Jíj bent goed bezig. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen meiden en jongens in die persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies.