Scoutingrichtlijnen n.a.v. toespraak minister-president Rutte 14 december

Nederland is tot en met 19 januari in lockdown. Scouting neemt daarom haar verantwoordelijkheid om contacten gedurende deze periode tot een minimum te beperken. Scouting past niet binnen de smalle definitie die de overheid in deze lockdown aan sportactiviteiten heeft toegekend. Daarom zijn er géén opkomsten en is onze de blokhut gesloten.

Scouting Nederland

De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen om zoveel mogelijk contacten te beperken. Een gevolg hiervan is dat activiteiten voor kinderen en jongeren beperkt zijn tot sport. Hoewel Scouting in het begin van de coronacrisis de sportrichtlijn kon volgen zijn we volgens de definitie van de overheid géén sportorganisatie (aangesloten als sportbond bij de NOC*NSF). Daarom is Scouting na de eerste lockdown steeds apart vermeld als uitzondering in de maatregelen, net zoals muziekscholen, theaterclubs en andere jeugd- en jongerenverenigingen. De overheid maakt in deze tweede lockdown zo min mogelijk uitzonderingen.

Scouting Nederland heeft doorlopend contact met de betrokken ministeries om het belang van Scouting voor kinderen en jongeren te onderstrepen. We spannen ons in om in overleg met de overheid Scouting zo snel als mogelijk na 19 januari weer (veilig) op te starten.

Kerstrozenactie 2020 Scouting Duiven

Scouting Duiven heeft een kerstrozenactie georganiseerd om de clubkas te spekken. Dit gaat gewoon door. De kerstrozen worden online verkocht en betaald en worden zaterdag 19 december contactloos bezorgd. We houden ons tijdens de afhaling en bezorging en natuurlijk aan alle coronamaatregelen, dus er zijn maximaal 2 personen van de organisatie aanwezig.

Nog geen kerstrozen besteld? Dan kan dit nog tot en met vrijdag 18 december via onze website www.scoutingduiven.nl.