fotolijn

VOG (Verklaring omtrent het Gedrag)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Duiven getroffen heeft om binnen de vereniging een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Een veilige omgeving is belangrijk. Zeker binnen Scouting waar je met minderjarigen werkt. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, alle leden zich ook veilig moeten kunnen voelen.

Scouting Duiven vraagt daarom aan al haar leidinggevenden en vrijwilligers om een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) te overleggen.

Grensoverschrijdend gedrag is een lastig onderwerp. Geen enkele Scoutinggroep hoopt dat het gebeurt. En juist daarom is het van belang dat erover gesproken wordt en dat er maatregelen worden genomen om de kans op ongewenst gedrag zo klein mogelijk te maken. Door het verplicht stellen van de VOG voor al onze leidinggevenden en vrijwilligers stralen wij, Scouting Duiven, uit dat we dit onderwerp serieus nemen. Wij willen daar geen concessies aan doen.

ivh-banner-300x250

Om die reden heeft de groepsraad van Scouting Duiven eind 2012 besloten dat alle leiding, bestuursleden, Plus scouts, en andere vrijwilligers een VOG moeten overleggen. 

Op dit moment  hebben alle actieve leidinggevende, bestuursleden, Plus scouts en klusteamleden aan deze voorwaarde voldaan. Voor de overige, meer incidentele, vrijwilligers wordt dit in de komende periode ook gerealiseerd.

 

Het laatste nieuws!

In veilige handen

inveiligehanden tekst

Wij horen bij

Afbeeldingsresultaat voor regio klein gelderland

Scouting Duiven!