Ouderraad

De ouders vertrouwen hun kinderen aan onze vereniging toe. Zij verwachten een deskundige leiding, een veilige omgeving een uitdagende en leerzame programmering van de opkomsten. 

De ouders wordt medezeggenschap geboden via de jaarlijkse ouderavond en deelname in de ouderraad. Daarnaast wordt van de ouders een bijdrage verwacht bij diverse acties en ad hoc ondersteuning bij de opkomsten van hun kinderen.

De ouderraad

Binnen Scouting Duiven worden de leden en hun ouders vertegenwoordigd door de ouderraad. Wanneer een ouder vragen of opmerkingen heeft of ergens mee zit kan de ouderraad uitkomst bieden. Onze groep kent al vele jaren een actieve ouderraad. Hun activiteiten steunen onze groep enorm. Te denken aan hun hulp bij onze groepsactiviteiten.

Het eerste aanspreekpunt voor ouders is de leiding van de speltak van hun kind, maar lukt dit op één of andere manier niet, dan kan dit ook via de ouderraad.

Doordat wij zelf geen leiding zijn en op de eerste plaats zelf ook ouder van een lid zijn, hebben wij soms een andere kijk op zaken. Deze kunnen we dan bespreken met de leiding of het bestuur.

De ouderraad is ook een klankbord voor staf en leiding en heeft zitting en een stem in de groepsraad (ledenvergadering), het beslissend orgaan binnen Scouting Duiven.

De tijd die ieder lid van de ouderraad erin steekt bepaalt het ouderraad lid zelf. Dus mocht je als ouder interesse hebben om de ouderraad te versterken neem dan contact op en steun zo ook onze groep op een andere manier.

Onze ouderraad is te bereiken via ouderraad@scoutingduiven.nl