fotolijn

Contributie

Als je lid van een vereniging bent, betaal je contributie. Ook bij ScoutingDuiven. Hoeveel contributie je betaalt, vind je hieronder. Daarnaast is het contributiebedrag ook weer anders als je vrijwilliger bent.

Contributie bij Scouting Duiven

De contributie voor 2017 bedraagt per kwartaal:
(bedragen geldig vanaf 1-1-2010, conform besluit van de algemene ledenvergadering/groepsraad van 18 november 2009):

1e kind uit een gezin: € 30,00 euro
2e kind uit een gezin:€ 22,50 euro
3e kind uit een gezin:€ 15,00 euro
4e en volgende kinderen uit een gezin: gratis

Vanuit deze verenigingscontributie betalen wij de wekelijkse opkomsten, beleef je uitdagende avonturen, ontwikkel jij je en dragen wij de contributie af voor Scouting Nederland. Voor speciale evenementen zoals bijvoorbeeld weekendkampen of het zomerkamp kan een eigen bijdrage worden gevraagd.

Elk jaar (per 1 januari) kan zonder aankondiging een aanpassing van de contributie plaatsvinden ter grootte van maximaal de inflatie correctie. De algemene ledenvergadering (groepsraad) kan daarnaast besluiten tot een grotere contributieaanpassing indien dit wenselijk is.

De contributies worden bij inschrijven altijd automatisch geregeld via een kwartaalmachtiging bij bank of giro. De machtiging is onderdeel van het inschrijfformulier. De contributie wordt per kwartaal vooraf betaald. Restitutie, bij tussentijdse opzegging, vindt niet plaats.

Wanneer uw kind betalend lid is, zal na enige tijd een installatie volgen. U dient voor de installatie zelf een scoutfit (blouse / cap) te kopen. Hierover zal de teamleiding u tijdig informeren.

De benodigde insignes en de groepsdas worden via Scouting Duiven verstrekt tegen een eenmalig bedrag van € 17,50. Deze wordt geincasseerd in het eerste kwartaal waarin het lid is ingeschreven. Via het inschrijfformulier machtigt u de vereniging om ook dit bedrag te incasseren.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie.

Het laatste nieuws!

In veilige handen

inveiligehanden tekst

Wij horen bij

Afbeeldingsresultaat voor regio klein gelderland

Scouting Duiven!