Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Scouting Duiven. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Scouting Duiven aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Door het volgen van hyperlinks op onze pagina’s kunt u buiten ons domein komen, ook al wordt dat vaak niet als zodanig op de adresbalk van de internetbrowser weergegeven. Gegevens op die andere sites (buiten het domein www.scoutingduiven.nl) vallen buiten de controle van de webmaster van Scouting Duiven. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Auteursrecht

Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij Scouting Duiven of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Scouting Duiven. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Scouting Duiven.

Bij gebruik van materiaal van derden gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk m.b.t. het achterhalen en benaderen van de auteursrechthebbenden van dit materiaal.  Mochten we desondanks ten onrechte materiaal van derden hebben geplaatst, dan verzoeken we deze belanghebbenden vriendelijk om contact met de webmaster op te nemen.

Privacyverklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. In sommige gevallen zullen wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen.

De op deze wijze verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien de wet dit vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Op onze website worden o.a. foto’s van groepsactiviteiten geplaatst. De ouders/verzorgers kunnen bezwaar maken tegen publicatie van foto’s met daarop duidelijk herkenbaar hun kind(eren). Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar het bestuur op het email adres privacy@scoutingduiven.nl.

Bij publicatie van foto’s en teksten letten we op de volgende zaken:

  • Bij publicatie van foto’s worden geen namen, of alleen de voornaam van leden vermeld.
  • Er worden geen e-mail adressen van leden vermeld. Uitzondering hierop is als iemand zijn/haar eigen e-mail adres zelf vermeldt in een publicatie van het gastenboek en/of forum. Deze adressen zullen we op verzoek wel verwijderen.
  • Er worden geen persoonlijke gegevens vermeld, zoals adressen en/of telefoonnummers van leden. Uitzondering hierop is als we van leden uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen deze gegevens van hem/haar te plaatsen en deze gegevens relevant zijn t.o.v. de inhoud van de betreffende webpagina.
  • Mocht er toch iets geplaatst zijn waar u achteraf gegrond bezwaar tegen maakt, dan zal dit onmiddellijk verwijderd worden.

U kunt naar onze webmaster en/of contactpersoon communicatie mailen voor vragen of eventuele bezwaren: communicatie@scoutingduiven.nl & webmaster@scoutingduiven.nl

Verder verwijzen wij nu naar onze pagina over privacy met daarop het volledige privacybeleid van de Vereniging Scouting Duiven en de Stichting Scouting Duiven hoe deze organisaties omgaan met persoonsgegevens en privacy.

© 2021  Scouting Duiven